ΕΠΙΛΟΓΕΣ / ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ

Παρακαλώ είμαι η Κα.Ελένη και θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στη νύφη μου.
- Μάλιστα ποιο θέλετε?
- δε ταιριάζετε σου λέω!

Στείλτε μας εδώ τις αφιερώσεις σας ή τις μουσικές σας προτιμήσεις!